Lục Ngạn: Hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng làm đường giao thông

Lượt xem: 101
Cứng hóa đường giao thông nông thôn ở xã Kiên Thành

Cứng hóa đường giao thông nông thôn ở xã Kiên Thành

Theo đó, huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng cho nhân dân các xã, thị trấn thực hiện cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn năm 2018 theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh.

Trong đó có hơn 24,5 tỷ đồng hỗ trợ cứng hóa trên 223 km đường giao thông và hơn 11,8 tỷ đồng hỗ trợ vận chuyển xi-măng từ đơn vị cung cấp đến công trình.

Nguồn baobacgiang.com.vn