Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đâu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Lượt xem: 120

Tại đây hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thanh – Phó giám đốc Sở trình bày báo cáo công tác đảng chính quyền đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc gặp phải khi thực hiện công việc chuyên môn từ công tác giáo dục tư tưởng chính trị đến những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.Công tác Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Công tác Quản lý chất lượng công trình giao thông, Thẩm định chặt chẽ, tuân thủ đúng trình tự, quy định, đảm bảo thời gian theo, tiến độ dự án. Hoàn thành thẩm định 10 dự án, tỷ lệ giảm trừ 7,7% , giá trị giảm trừ 7,4 tỷ đồng, Công tác thực hiện kế hoạch: Tham mưu báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Hoàn thành kiểm tra chất lượng công trình giao thông do Sở GTVT thẩm định đối với huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng. Tham gia nhiệm vụ tổ giúp việc rà soát các công trình đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh; các dự án đầu tư vượt kế hoạch vốn. Công tác quản lý vận tải:Công bố lại hoạt động của 11 bến xe khách; kiểm tra và công bố lại 02 BX Nhã Nam, Cầu Gồ. Đình chỉ khai thác tuyến Bến xe Tân Sơn- Bến xe Nước Ngầm. Bổ sung các tuyến vận tải vào Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. Tổ chức hội nghị bàn biện pháp thúc đẩy việc sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách. Cấp phép hoạt động mới 01 đơn vị taxi. Phối hợp với UBND TP Bắc Giang bổ sung 05 điểm đỗ xe taxi, tổng số điểm đỗ xe taxi trên địa bàn thành phố 39, quy mô đỗ 455 xe.Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SGTVT ngày 04/5/2018 về tăng cường quản lý hoạt động của xe đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, các đơn vị vận tải và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận tải đưa đón công nhân về nội dung quản lý xe đưa đón công nhân tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Văn phòng, Bộ phận Một cửa:Tổ chức chăm lo, đón tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ, tiết kiệm.Ban hành Quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế bảo vệ chính trị nội bộ; … và các quy chế, quy định khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan.Triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các nhiệm vụ khác của trưởng phòng, đơn vị. Đánh giá, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu trong 6 tháng đầu năm. Tham mưu sơ kết công tác quý I, 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Thực hiện tốt công tác ISO, bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử, cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan, công tác hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, thông tin báo cáo, phục vụ hội nghị, văn thư lưu trữ… Công tác Pháp chế – An toàn:Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018, Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2018; Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông 2018. Kế hoạch đào tạo thi, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện tại bến khách ngang. Rà soát toàn bộ các bến hàng hóa ven sông trên địa bàn.Đánh giá việc thực hiện quy hoạch có liên quan đến đường thủy. Hoàn thành tổng kiểm tra bến khách ngang sông.

Thanh tra GTVT và Trạm cân:Công tác thanh tra theo Kế hoạch: Hoàn thành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng các công trình sửa chữa đường bộ theo Quyết định số 13/QĐ-SGTVT ngày 09/01/2018 của Sở Giao thông vận tải.5 Hoàn thành thanh tra trực tiếp theo Quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2018 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng các công trình sửa chữa đường bộ.6 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH MTV Thương mại – Vận tải Lương Hà.Thanh tra thường xuyên: Phát hiện và xử lý 562 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC 1,28205 tỷ đồng, tước GPLX đối với 200 trường hợp. Trạm cân tiến hành kiểm tra tải trọng 756 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 62 trường hợp, xử phạt VPHC 235,5 triệu đồng.Thường trực công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định…Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề vướng mắc cần được khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị ồng chí Bùi Thế Sơn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở biểu dương những thành tích mà các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở đã đạt được đồng thời giao nhiệm vụ và động việc toàn thể các đảng viên cán bộ công chức trong toàn ngành phát huy những điểm mạnh, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu 6 tháng cuối năm 2018 hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đã đề ra xây dựng ngành GTVT tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Nguồn sgtvt.bacgiang.gov.vn