Khẩn trương bảo đảm an toàn tuyến kè bị sạt lở tại Lục Ngạn

Lượt xem: 98
Tuyến kè bị sạt lở.

Tuyến kè bị sạt lở.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống lân cận. Sau khi Báo đăng, chiều ngày 13-8, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý sự cố sạt lở công trình này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lục Ngạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND thị trấn Chũ triển khai biện pháp xử lý giờ đầu nhằm hạn chế tình trạng sạt, sụt kè; ngăn chặn các tàu, thuyền khai thác cát sỏi trong khu vực.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá xây dựng phương án bảo đảm ổn định, an toàn cho công trình. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Lục Ngạn thực hiện các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho công trình trước mắt cũng như lâu dài.

Nguồn baobacgiang.com.vn