Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Lượt xem: 112
Tăng cường bảo đảm TTATGT tại các lối đi tự mở qua đường sắt; rà soát, xây dựng lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt và thực hiện ngay đối với các vị trí đã đủ điều kiện. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT đường sắt trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải xây dựng nội dung, chương trình để triển khai kịp thời các nội dung liên quan quy định tại Luật Đường sắt 06/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Chủ trì rà soát, lập hồ sơ quản lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt; điều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ, vạch dừng, gồ, gờ giảm tốc trên phần đường bộ do địa phương quản lý tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao…

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành Đường sắt, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm TTATGT đường sắt; các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; xây dựng công trình và hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt…

UBND các huyện, thành phố có tuyến đường sắt đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt, các quy định về bảo đảm TTATGT, cảnh báo nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông đường sắt, các quy tắc giao thông đường bộ khi qua đường sắt… đến tận cấp cơ sở, thôn xóm, khu dân cư, trường học, người dân dọc hai bên đường sắt; phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản trong bảo đảm TTATGT đường sắt. Tăng cường bảo đảm TTATGT tại các lối đi tự mở qua đường sắt; rà soát, xây dựng lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt và thực hiện ngay đối với các vị trí đã đủ điều kiện; tổ chức cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT đường sắt…

Nguồn bacgiang.gov.vn