Lục Ngạn đẩy nhanh tiến độ cứng hoá các tuyến đường giao thông nông thôn

Lượt xem: 116

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, ngày 12/3/2019 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ xi măng cứng hoá các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn theo cơ chế hỗ trợ tại Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện các Sở GTVT, Tài Chính, Xây dựng và các phòng chuyên môn liên quan của huyện. Đoàn đã đi kiểm tra hiện trường một số tuyến đường và kiểm tra công tác triển khai tại xã Quý Sơn và Tân Lập. Theo kế hoạch, trong năm 2019 huyện Lục Ngạn được hỗ trợ hơn 89.262 tấn xi măng để cứng hóa hơn 394km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn huyện, ngoài ra UBND tỉnh đã bố trí hơn 39,24 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho công trình tại các thôn đặc biệt khó khăn và các thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Kết quả thực hiện của huyện từ đầu năm 2019 đến ngày 10/3/2019 toàn huyện đã cứng hóa được hơn 120km đạt 30,43% kế hoạch, cơ bản đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra. Các tuyến đường cứng hóa đều đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả, giúp nhân dân đi lại thuận lợi.

Tuyến đường cứng hóa được hỗ trợ xi măng đã hoàn thành

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, đại diện UBND xã Quý Sơn và Tân Lập báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của địa phương, các đại biểu đã cùng thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch, những khó khăn vướng mắc và đề xuất bổ sung khối lượng năm 2019. Theo đó sau khi rà soát nhu cầu thực tế của nhân dân và căn cứ vào khả năng, điều kiện hỗ trợ thêm của địa phương, trong năm 2019 UBND huyện Lục Ngạn dự kiến đề xuất bổ sung khối lượng cứng hóa khoảng hơn 340km.

Quang cảnh buổi hội nghị

Đánh giá cao kết quả thực hiện của địa phương, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự quyết tâm của toàn thể nhân dân địa phương trong phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn, đại diện Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát khối lượng cần bổ sung trên cơ sở đáp ứng tối đa nhu cầu của nhân dân, tổng hợp gửi về Sở GTVT trước ngày 18/3/2019 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung theo quy định. Đại diện Sở Tài chính đề nghị UBND huyện Lục Ngạn cần thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, về khối lượng bổ sung năm 2019 Sở sẽ xem xét, cân đối kinh phí để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đáp ứng tối đa nhu cầu của địa phương./.

Nguồn – sgtvt.bacgiang.gov.vn