Thực hiện Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường

Lượt xem: 111
Tổ chức trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành TTATGT.Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm ATGT cho học sinh đến trường.

Trong đó, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3343/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 05/8/2019 về tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2019-2020 và thực hiện “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm học 2019-2020”; yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết chấp hành quy định ATGT cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy; không giao mô tô, xe máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học; giám sát việc thực hiện cam kết của cha mẹ, học sinh và báo cáo kết quả thực hiện cam kết về Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó cần nêu rõ số lượng và tỷ lệ học sinh đã có mũ bảo hiểm đạt chuẩn theo từng cấp học.

Công an tỉnh, thành phố yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020; chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyên, giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên; tăng cường tổ chức, điều tiết giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 05/9/2019, nhất là các trục đường thường xảy ra ùn tắc giao thông. Tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến đường gần các trường học, tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT liên quan đến trẻ em, tập trung xử lý hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định – duy trì trong suốt tháng 9/2019.

UBND cấp huyện, xã chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học; chỉ đạo thực hiện trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 theo Kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh, thành phố, đồng loạt trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 tại Lễ khai giảng năm học mới (ngày 5/9/2019); mời các đồng chí lãnh đạo các cấp đến dự khai giảng năm học mới tại các trường, điểm trường Tiểu học thực hiện nghi thức đội mũ bảo hiểm cho đại diện học sinh lớp 1 tham gia Lễ khai giảng.

Ban ATGT tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và hướng dẫn kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Tháng ATGT cho học sinh đến trường năm học 2019-2020 về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 15/10/2019.

Nguồn: atgt.bacgiang.gov.vn