Trung tâm Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 163

Địa chỉ: Thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Email: trungtamdn@hoinongdanbacgiang.org.vn – tt_hotronongdan@bacgiang.gov.vn

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Vũ Hải Đăng – Giám đốc

0979 865 089

2

Nguyễn Văn Nhật – Phó giám đốc

0915 093 547

3

Lê Văn Quyên – Trưởng phòng TC – HC

0932 290 000

4 Lý Thị Hạnh – Trưởng phòng Nghiệp vụ 0987 936 044
5 Lê Thị Chín – Giáo viên 0983 032 579
6 Vũ Duy Khải – Phòng Nghiệp vụ 0987 293 288
7 Nguyễn Văn Hưng – Phòng TC – HC 0916 161 877
8 Nguyễn Thị Thao – Kế toán 0986 946 812
9 Đỗ Thị Trang – Văn Thư 0374714396

– Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh được thành lập theo tinh thần Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân có nhu cầu về vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, giá cả để sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn kết nối cung cầu; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn đi lao động và học tập có thời hạn ở nước ngoài, hướng nghiệp cho nông dân và người có nhu cầu; tư vấn, phổ biến, hướng dẫn, giải đáp chính sách, pháp luật cho cán bộ, hội viên và nông dân.

Tổ chức các hình thức khuyến nông phù hợp để hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển kinh tế bền vững; tổ chức các điểm trình diễn và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Phối hợp thực hiện các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất tại trung tâm nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Hội Nông dân tỉnh theo Đề án đã được phê duyệt.