Giới thiệu chung

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
I. GIỚI THIỆU CHUNG Trụ sở: Tầng 7, Nhà B, trụ sở liên cơ quan khối Đảng đoàn thể tỉnh Bắc Giang Điện thoại: 0240 3555 373 Fax: 0240 3854 532 Email: vanphong@hoinongdanbacgiang.org.vn; hoi_nongdan_vt@bacgiang.gov.vn Website: http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH 1. Chức năng Cơ quan...
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
* Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930 đã quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương. Đây là tổ chức Hội đầu tiên của giai cấp nông dân do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, là tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay....
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ
1. Đ/c Cao Đàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1949. 2. Đ/c Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 8-1945 đến tháng 5-1950. 3. Đ/c Tống Hồng Xạ - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu...
Ban Kế hoạch - Tổng hợp
Ban Kế hoạch - Tổng hợp
* Cơ cấu tổ chức Số TT Họ và tên, chức vụ Số điện thoại DĐ 1 Phan Thị Thu Hiền - Trưởng Ban 0982 424 595 2 Lễ Xuân Trung - Phó Trưởng ban 0902 169 868 3 Thân Thị Dũng - Chuyên viên tổng hợp 0978 572 919 4 Hoàng Thị Hà - Kế Toán trưởng 0983...
Ban Xây dựng hội
Ban Xây dựng hội
Email: bantochuc@hoinongdanbacgiang.org.vn hoặc bankiemtra@hoinongdanbacgiang.org.vn - bantuyengiao@hoinongdanbacgiang.org.vn * Cơ cấu tổ chức Số TT Họ và tên, chức vụ Số điện thoại DĐ 1 Tống Thị Quyên - Trưởng Ban 0988 844 046 2 Ngô Kim Tuyến - Phó Trưởng Ban 0913 596 011 3 Dương Hồng Chương - Chuyên viên 0977 847 729 4 Nguyễn Văn Cường - Chuyên...
Ban Kinh tế - Xã hội
Ban Kinh tế - Xã hội
Email: banktxh@hoinongdanbacgiang.org.vn * Cơ cấu tổ chức Số TT Họ và tên, chức vụ Số điện thoại DĐ 1 Dương Tiến Đang - Trưởng Ban 0989 132 175 2 Đinh Hương Sơn - Phó Trưởng ban 0948 146 866 3 Nguyễn Thị Hiền- Chuyên viên chính 0984 867 555 4 Nguyễn Mạnh Tùng * Chức năng: - Tham mưu...
Trung tâm Hỗ trợ nông dân
Trung tâm Hỗ trợ nông dân
Địa chỉ: Thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Email: trungtamdn@hoinongdanbacgiang.org.vn - tt_hotronongdan@bacgiang.gov.vn * Cơ cấu tổ chức Số TT Họ và tên, chức vụ Số điện thoại DĐ 1 Vũ Hải Đăng - Giám đốc 0979 865 089 2 Nguyễn Văn Nhật - Phó giám đốc 0915 093 547 3 Lê Văn Quyên -...