Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Lượt xem: 221

Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch này.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang và Trung Dịch vụ và Kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Thế kiểm tra việc phòng tại một chăn nuôi ở tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Ảnh: Đại La
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang và Trung Dịch vụ và Kỹ thuật nông nghiệp huyện Yên Thế kiểm tra việc phòng tại một chăn nuôi ở tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Ảnh: Đại La

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, TP tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh; triển khai lấy mẫu giám sát và phát hiện dịch bệnh theo kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 và tình hình thực tế tại địa phương.

UBND các huyện, TP thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 3589/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn mắc bệnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh DTLCP; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt là vắc xin dịch tả lợn cổ điển, lở mồm long móng, tai xanh.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn.