Đồng chí Nguyễn Văn Thi, TUV, Chủ tịch HND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 về chính sách tín dụng tại huyện Tân Yên

Lượt xem: 247

Chiều ngày 19/7/2022, huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng của huyện Tân Yên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, thực sự là một trong những “điểm sáng”, “trụ cột” không thể thay thế trong hệ thống các chính sách giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung huy động, quản lý hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách uỷ thác để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là tổ chức giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ để sớm khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid; quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển làng nghề truyền thống, phát triển các sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất xanh, mô hình sản xuất tuần hoàn, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị – xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn…

Đồng chí Nguyễn Văn Thị tặng Bằng khen của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78.

Hương Sơn – HND tỉnh