Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2022.

Lượt xem: 256
Ngày 8/9, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguồn, PCT HND tỉnh, đồng chí Thân Văn Huân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ hội nông dân cơ sở trong toàn huyện được thông tin thời sự những vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế. Cùng đó, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về: Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam về chi, tổ Hội; kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội; kỹ năng nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyên vọng chính đáng của hội viên nông dân; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,…

Đây là nội dung quan trọng nhằm bồi dưỡng, bổ sung thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân trong huyện.

Cũng tại hội nghị, đồng chí PCT Hội Nông dân tỉnh cũng truyền đạt hướng dẫn số 438-HD/TWHND ngày 31/3/2022 của BTV trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nông dân.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ hội cơ sở tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.