BCH nông dân huyện Lục Ngạn quán triệt văn bản tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân cấp huyện và cơ sở

Lượt xem: 194

Sáng 25/10, Ban chấp hành (BCH) Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị quán triệt  các văn bản chỉ đạo Đại hội Hội nông dân cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nông dân Tân Sơn nêu ý kiến

Thực hiện Công văn số 904 ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Để việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp trong huyện đạt kết quả tốt, BCH Hội nông dân huyện yêu cầu Hội Nông dân xã, thị trấn tham mưu với Đảng ủy nghiên cứu kỹ: Quyết định số 3850 ngày 27/11/2017 của BCH  Trung ương hội nông dân Việc Nam về sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong hệ thống Hội nông dân Việt Nam; hướng dẫn số 28, 29 của BCH Hội nông dân tỉnh về công tác nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội; kế hoạch số 89 của BCH Hội nông dân huyện về tổ chức Đại hội và công văn 384 về định hướng BCH cơ sở hội nhiệm kỳ mới và Chỉ thị số 16 – CT/TƯ ngày 10/8/2022 của BCH Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nông dân; thông qua đó phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, tập trung phát triển sản xuất, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tới BCH Hội nông dân huyện chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong huyện bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện Đại hội phải phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên và nông dân bằng những chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tạo khí thế sôi nổi trước và trong Đại hội. Sau Đại hội nhanh chóng quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội tạo phong trào sâu rộng trong các cấp hội./.

Nguồn: truyenhinhlucngan.vn