Việt Yên: tổ chức thành công đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lượt xem: 226

Trong 02 ngày 04-05/01, Hội Nông dân xã Hương Mai, huyện Việt Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Việt Yên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Chu Bá Tuân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo Hội Nông dân huyện Việt Yên; đại diện thường trực đảng uỷ các xã, thị trấn, chủ tịch Hội Nông dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 86 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.088 hội viên nông dân trong toàn xã Hương mai.

Đ.c Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân của xã Hương Mai có nhiều sự chuyển biến tích cực. Trong 11 chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân xã khóa X đề ra, có 4 chỉ tiêu hoàn thành 100% và 07 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đại hội đề ra như: Toàn xã có 87% số hộ nông dân có hội viên nông dân, (đạt 108% KH); hàng năm có 100% chi hội đạt khá, vững mạnh, không có chi hội yếu kém (đạt  117% KH); hàng năm có 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏI (đạt140 %); hàng năm có 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa (đạt 117%); 100% chi hội có quỹ, bình quân 239.000đ/hội viên (đạt 159%); xây dựng được 03 mô hình kinh tế tập thể; 03 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp (đạt 300% KH)… Những kết quả đã đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương.

Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Số hội viên, tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp tăng; các chi hội thường xuyên được củng cố tổ chức; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Các phong trào nông dân; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được đổi mới, có ý nghĩa thiết thực đổi với sản xuất và đời sống của hội viên và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, nông dân giàu có. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế như: một số chi hội có tỷ lệ tập hợp hội viên còn thấp, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực… Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hương Mai đã bầu Ban Chấp hành khóa XI gồm 13 ủy viên và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Việt Yên, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã tiến hành bâu đoàn đại biểu đi dự đại hội HND huyện Việt Yên lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 với 9 đại biểu chính thức và 01 đại biẻu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hương Mai nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành HND xã Hương Mai đã họp phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí và bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch.

Đăng Phương – PCT HND huyện Việt Yên