Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân qúy I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Lượt xem: 521

Sáng ngày 10/4/2023, tại hội trường Huyện ủy Hiệp Hòa, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi –Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I, năm 2023, các cấp Hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang, chủ động xây các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho trên 155 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Hội, nhất là các văn bản chỉ đạo về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp. Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận; kết nạp mới 532 hội viên; vận động 131.673 hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi. Trong quý, các cấp Hội đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 3tỷ 820 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong toàn tỉnh lên 66 tỷ 084 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHYT, tham gia đóng góp trên 10.000 ngày công, làm mới, sửa chữa trên 781km đường giao thông nông thôn; 90% gia đình hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023.

Tính đến ngày 10/4/2023, đã có 202/203 cơ sở trên toàn tỉnh tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở; chỉ đạo Hội Nông dân huyện Yên Dũng tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 5,6/4/2023. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tiến hành đánh giá những nội dung được và chưa được của đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố còn lại tổ chức tốt đại hội. Theo kế hoạch, đại hội Hội Nông dân cấp huyện sẽ tổ chức xong trong quý II và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thành xong quý III/2023.

Đi đôi với công tác chuẩn bị đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đ.c Nguyễn Văn Thi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận kết quả các cấp Hội trong tỉnh đã đạt được trong quý I/2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo làm tốt đó là: tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai tổ chức Hội diễn Văn nghệ nông dân chào mừng thành công đại hội hội nông dân các cấp; chuẩn bị tốt nội đối thoại giữa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ Hội Nông dân cơ sở tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023; chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, nhất là Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025”…

Phùng Vị