Ghi nhận từ đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem: 491

Tính đến ngày 31/3/2023, toàn tỉnh đã có 200/203 cơ sở Hội tổ chức xong đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội cấp huyện, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Xác định đại hội hội nông dân (HND) các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ HND tỉnh đã ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở hội tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 100% các huyện, thành hội chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội điểm cơ sở, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội trên toàn đơn vị bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở đa số các cơ sở đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Hội Nông dân các cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt; tiến hành tổ chức hội nghị thực hiện các bước về quy trình nhân sự bảo đảm theo đúng quy định; báo cáo cấp ủy và ban thường vụ Hội Nông dân cấp trên phê duyệt trước khi hoàn thiện hồ sơ trình đại hội.

ĐĐại hội HND xã Hương Sơn (Lạng Giang), nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều đáng ghi nhận ở đại hội Hội Nông dân cơ sở là báo cáo chính trị của ban chấp hành được chuẩn bị kỹ, có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên. Báo cáo đã khái quát, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của ban chấp hành ở nhiều cơ sở bảo đảm chất lượng, có tính chiến đấu cao thể hiện được tinh thần phê và tự phê bình, thẳng thắn chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới hội được các đại biểu đồng tình nhất trí cao.

Do làm tốt quy trình nhân sự và chuẩn bị đại hội chu đáo nên đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đến hết quý I/2023 có 200/203 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đạt 98,5%. Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Hội và quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tập trung cao; 100% các cơ sở hội bầu đúng dự kiến nhân sự theo đề án do ban chấp hành khóa cũ đã chuẩn bị; tỷ lệ phiếu bầu uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt đạt khá cao, đạt trên 90%. Đại hội đã bầu 2.494 đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, bầu đủ số lượng Ban Thường vụ; bầu 200 đồng chí chủ tịch, 200 đồng chí phó chủ tịch. Ban chấp hành cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 có trình độ văn hóa, chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên, độ tuổi được trẻ hóa so với nhiệm kỳ trước.

Cùng với tổ chức đại hội, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả như: tuyên truyền trực quan, treo băng-rôn, cờ phướn, khẩu hiệu… tại các trục đường giao thông chính, khu vực trung tâm của các xã, phường, thị trấn, tại địa điểm tổ chức đại hội; phối hợp với báo, đài trung ương, địa phương xây dựng các phóng sự, đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Nhiều cơ sở Hội tổ chức các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, trưng bày pano ảnh hoạt động tại đại hội, như: Hội Nông dân thị trấn Nham Biền (Yên Dũng), Hương Sơn (Lạng Giang), Việt Lập (Tân Yên), Nghĩa Phương (Lục Nam)… Công tác tuyên truyền đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các cấp Hội và hội viên nông dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và hội viên trong toàn tỉnh, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và sớm đưa nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 đi vào thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Tính đến 31/3/2023, toàn tỉnh còn 03/203 cơ sở chưa tổ chức xong Đại hội theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền đại hội ở một số cơ sở chưa sâu rộng, hình thức chưa phong phú, công tác chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và xây dựng công trình chào mừng đại hội còn hạn chế. Công tác chuẩn bị đại hội ở một số cơ sở hội chưa thật sự chu đáo; nội dung một số văn bản chất lượng chưa cao, báo cáo chính trị còn dài, thiếu tính khái quát; việc xác định một số giải pháp còn chung chung, chưa thật sát với điều kiện thực tế của địa phương và thiếu các giải pháp mang tính đột phá, nội dung chưa sâu…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở còn lại tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định và xong trong tháng 4/2023; chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý II và dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong quý III/2023.

   Dương Hồng Chương – HND tỉnh