Tăng cường phối hợp đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lượt xem: 430

Chiều ngày 10/8, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh; đ/c Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Giang.

Cùng dự còn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn của 3 đơn vị.

     Tại hội nghị, 3 đơn vị đã thống nhất thông qua các nội dung phối hợp để thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, 3 đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền một số quy định của pháp luật như: Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ trợ năm 2019; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bên cạnh đó, 3 đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; phối hợp tổ chức các điểm thu hồi, tiếp nhận VK, VLN, CCHT và pháo để Nhân dân giao nộp tại cấp huyện, cấp xã. Các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn, có biểu hiện tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ và pháo để vận động giao nộp; kiểm tra, xử lý đối với các trợ đối tượng vi theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 10/8/2023 đến ngày 15/12/2023.

Các đơn vị  tham gia ký kết kế hoạch phối hợp

      Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Hội nông dân tỉnh đều nhấn mạnh việc ký kết kế hoạch phối hợp là việc làm hết sức cần thiết. Do vậy, trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từng nội dung công tác; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị chức năng để triển khai thực hiện xuyên suốt, hiệu quả công tác phối hợp. Trong đó, các đồng chí đề nghị các đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, 3 đơn vị từ tỉnh đến cơ sở kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp.

      Thông qua hội nghị ký kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân các cấp trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là tại các tuyến, địa bàn phức tạp; thu hồi triệt để các nguồn VK, VLN, CCHT và pháo còn trôi nổi ngoài xã hội; tuyên truyền, vận động tối đa người dân và các cơ quan, tổ chức tham gia giao nộp, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

Nguồn: conganbacgiang.gov.vn