KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Hội thi “Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới năm 2024”

Lượt xem: 511

Ngày 13/3/2024, Hội Nông dân tỉnh và Sở NN&PTNT đã ký Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới năm 2024”. Dưới đây là những nội dung chính của Kế hoạch:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới; sự quan trọng, cấp thiết của việc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

– Tuyên truyền lợi ích của việc chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân và hội nhập quốc tế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia các cấp, các ngành và toàn xã hội, thúc đẩy nhu cầu của cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

– Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân và ngành nông nghiệp trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng nông thôn mới góp phần vào quá trình chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hội thi là “sân chơi” tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh có cơ hội được giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cán bộ Hội, hội viên, nông dân về kinh tế số, xã hội số, chính quyền số.

2. Yêu cầu

– Tổ chức Hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; bảo đảm khách quan, công bằng trong đánh giá và thực hiện nghiêm quy chế, thể lệ Hội thi; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân.

– Có sự tham gia tích cực của tất cả các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở, các chi, tổ hội và hội viên, nông dân.

– Phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức Hội thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội thi.

II. NỘI DUNG

1. Tên Hội thi

– Cấp tỉnh “Hội thi Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2024”.

– Cấp huyện: “Hội thi Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới huyện (thị xã, thành phố)… năm 2024”.

– Cấp cơ sở: “Hội thi Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới xã (phường, thị trấn)… năm 2024”.

2. Nội dung thi

– Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chính quyền số và xây dựng nông thôn mới.

– Kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn (dữ liệu số, tín dụng số, bán hàng và tiếp cận thị trường, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý…). Những nội dung về Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu.

– Các kiến thức về kỹ năng số cơ bản như: truy cập và sử dụng internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, giới thiệu sản phẩm… cách tiếp cận tín dụng số, thị trường tiêu thụ, marketing, xây dựng thương hiệu, dự báo (giá, thời vụ, phân phối, thị trường), mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất (IOT)…

– Kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0.

– Những kiến thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xã nông thôn mới thông minh, làng nông thôn mới thông minh.

– Vai trò của hội nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

1. Phạm vi: Hội thi tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

2. Đối tượng: là cán Hội Nông dân cơ sở, chi, tổ hội và hội viên nông dân hiện đang sinh hoạt trong các chi hội, tổ hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

3. Hình thức tổ chức:

– Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa.

– Hội thi tiến hành thi từ cấp cơ sở Hội:

+ Đối với cấp cơ sở: tổ chức hội thi ở cấp mình và lựa chọn 01 đội xuất sắc tham dự hội thi cấp huyện.

+ Cấp huyện: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức và lựa chọn 01 đội xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh.

+ Hội thi cấp tỉnh: lựa chọn 10 đội thi xuất sắc đại diện cho 10 huyện, thị xã, thành phố để tham gia hội thi cấp tỉnh (mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 đội).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

– Hội thi cấp cơ sở: tổ chức xong trước 30/7/2024.

– Hội thi cấp huyện: tổ chức xong trước 30/8/2024.

– Hội thi cấp tỉnh: tổ chức xong trước 30/9/2024.

2. Địa điểm:

– Vòng thi cấp huyện và cơ sở do các đơn vị tổ chức quyết định.

– Vòng thi cấp tỉnh: tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang

V. KHEN THƯỞNG

1. Các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở Hội căn cứ vào tình hình thực tế tự quy định cơ cấu giải thưởng và mức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia Hội thi của cấp mình.

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét khen thưởng cho những đơn vị và cá nhân đạt giải Hội thi cấp tỉnh. Cơ cấu giải thưởng như sau:

+ 03 Giải A; Cờ + tiền giải: 5.000.000đ/ giải

+ 03 Giải B; Cờ + tiền giải: 4.000.000đ/ giải

+ 04 Giải C; Cờ + tiền giải: 3.500.000đ/ giải

+ 03 Giải phụ: 500.000đ/ giải.

VI. KINH PHÍ

1. Hội thi cấp huyện và cơ sở: Hội thi ở cấp nào cấp đó chủ động về kinh phí tổ chức ở cấp mình.

2. Hội thi cấp tỉnh:

– Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức hội thi cấp tỉnh (địa điểm, hội trường, trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng, tiền giải thưởng, cờ giải, cờ lưu niệm, ban tổ chức, ban giám khảo, tuyên truyền, hỗ trợ các đội tập luyện…).

– Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố có đội tham gia Hội thi tự chịu trách nhiệm kinh phí ăn, ở, đi lại cho đoàn mình.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh năm 2024.

– Cử lãnh đạo, cán bộ tham gia ban tổ chức, ban giám khảo hội thi; phối hợp xây dựng bộ câu hỏi và gợi ý trả lời trong phần thi tìm hiểu kiến thức về chuyền đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới.

– Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng KT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội Nông dân trong chỉ đạo, tổ chức Hội thi cấp huyện, cơ sở.

– Hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh theo dự toán kinh phí thống nhất giữa 02 ngành.

– Giao Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh là đầu mối tham mưu và bố trí kinh phí tổ chức hội thi theo quy định giúp lãnh đạo hai ngành tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt.

2. Hội Nông dân tỉnh

– Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp tỉnh; xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, thể lệ, bộ câu hỏi; chỉ đạo hệ thống hội thành lập các đội thi; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp giữa hai ngành.

– Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) để tổ chức Hội thi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thi cấp tỉnh xong trước 30/9/2024.

– Chịu trách nhiệm kính phí tổ chức hội thi theo dự toán kinh phí thống nhất giữa 02 ngành.

– Giao Ban Xây dựng hội (Hội Nông dân tỉnh) là đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo hai ngành tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt và tham mưu lập dự toán kinh phí chi tiết tổ chức Hội thi cấp tỉnh trình lãnh đạo 2 ngành ký ban hành, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Nông dân với chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới năm 2024 giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này báo cáo cấp ủy và chủ động phối hợp với phòng chuyên môn để tổ chức Hội thi và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức Hội thi bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.