Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Lượt xem: 302

 Ngày 16/4, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị đối thoại với cán bộ chủ chốt Hội Nông dân (HND) cơ sở năm 2024. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành.

Nhiều đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách

Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu tập trung trao đổi về một số nhóm vấn đề chính như: Tổ chức bộ máy cán bộ; cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động của tổ chức hội; phát triển nông nghiệp bền vững; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; chuyển đổi số (CĐS) trong nông nghiệp; bảo đảm an ninh trật tự tại nông thôn…

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Đại biểu Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch HND xã Ngọc Lý (Tân Yên) nêu, hiện nay, tỷ lệ Chủ tịch HND cơ sở tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thấp (toàn tỉnh là 56,1%). Các đồng chí cán bộ hội được tham gia cấp ủy đã tích cực nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân cùng thực hiện, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cùng các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng tỷ lệ chủ tịch HND cơ sở tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Nhiều đại biểu đề nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban, ngành quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên đối với Phó Chủ tịch HND cơ sở phấn đấu, cống hiến; thực hiện có hiệu quả chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HND, tăng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của hội.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững, theo chuỗi giá trị, đồng chí Chủ tịch HND xã Vĩnh An (Sơn Động) đề nghị Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, TP và UBND cấp xã định kỳ trích ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong đó cấp xã từ 5 triệu đồng/xã/năm trở lên. Vì thực tế hiện nay, 17/17 HND cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và hơn 50% số xã trên địa bàn tỉnh nói chung chưa được ngân sách chuyển sang cho quỹ.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, phân phối nông sản đang trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp. Để CĐS nông nghiệp thành công theo Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cần đồng hành cùng nông dân, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Người nông dân trong CĐS nông nghiệp không chỉ đóng vai trò chủ lực mà còn là nhóm cần được quan tâm nhất. Liên quan đến vấn đề này, nhiều đại biểu đề nghị cho biết tỉnh có giải pháp, phương án cụ thể gì để hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng nêu những khó khăn trong tiêu thụ nông sản và đề nghị hỗ trợ kết nối với đối tác nhằm mở rộng thị trường; hỗ trợ cây, con giống và gia hạn thời hạn trả lãi, nợ gốc cho một số nông dân huyện Lục Ngạn trong điều kiện vải thiều mất mùa.

Luôn quan tâm, hỗ trợ nông dân

Các đề xuất tâm huyết, sát thực tiễn tại hội nghị đã được lãnh đạo sở, ban, ngành giải đáp cụ thể.

Về tỷ lệ Chủ tịch HND tham gia cấp uỷ còn thấp, đồng chí Đỗ Thị Lan, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu, những năm qua, việc bố trí Chủ tịch HND các cấp tham gia cấp ủy đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 08/7/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh “Cơ cấu đảng ủy cấp xã gồm một số cán bộ, công chức cấp xã, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy”.

BTV Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn một số nội dung trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; trong đó, quy định số lượng cấp ủy cấp cơ sở không quá 15 đồng chí; về cơ cấu cấp ủy cấp xã: “Căn cứ đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định cơ cấu 3 độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, lĩnh vực, địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, phù hợp với tình hình địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và được cấp ủy cấp huyện đồng ý”.

 

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao đổi tại hội nghị.

Theo định hướng trên, BTV cấp ủy cấp huyện xác định rõ cơ cấu cứng những ngành, lĩnh vực, địa bàn bố trí cán bộ tham gia cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

Thực hiện chỉ đạo, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở địa phương mình bảo đảm thời gian theo quy định; đồng thời ban hành hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó quy định số lượng cấp ủy cơ sở không quá 15 đồng chí; cơ cấu tham gia cấp ủy đối với các xã, phường, thị trấn là cán bộ, công chức và bí thư các chi bộ trực thuộc.

Như vậy, chủ tịch HND cấp cơ sở có trong cơ cấu tham gia cấp ủy cơ sở. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy cấp huyện và cấp xã đã quan tâm đưa các đồng chí chủ tịch HND cơ sở đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự. Tuy nhiên, theo Chỉ thị số 35-CT/W của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải có số dư; do vậy, việc chủ tịch HND cấp cơ sở trúng cử để tham gia cấp ủy còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ công tác và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, trong năm 2023 diễn ra đại hội HND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, nhiều đồng chí chủ tịch HND cấp cơ sở tham gia đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng không đủ tuổi tái cử Chủ tịch HND nhiệm kỳ 2023-2028, số cán bộ mới bầu thay thế chưa được bổ sung cấp ủy. Điều này làm giảm tỷ lệ Chủ tịch HND cấp cơ sở tham gia cấp ủy cơ sở như hiện nay.

Tiếp thu ý kiến trên, Ban tổ chức Tỉnh ủy sẽ căn cứ quy định về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 để hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội, trong đó quan tâm đến nhân sự tham gia cấp ủy là Chủ tịch HND cơ sở.

 

Về CĐS trong nông nghiệp, đồng chí Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin, một trong những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp là quy mô nhỏ lẻ, manh mún, vì thế gây khó khăn trong tiếp cận thị trường. Khắc phục vấn đề trên, ngành đã đẩy mạnh CĐS, qua đó nông dân có thể tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản ở cả trong và ngoài nước.

Nắm bắt thực tế về trình độ công nghệ của nông dân còn hạn chế, ngành ưu tiên hàng đầu là tăng cường tuyên truyền để bà con hiểu rõ hơn về CĐS; xây dựng các đề án giúp nông dân có thể sử dụng công nghệ số trong trồng trọt, chăn nuôi, thâm canh thuỷ sản. Đồng thời, quan tâm mã hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói để các bạn hàng ở nước ngoài cũng biết được mã vùng sản xuất của chúng ta, từ đó tiếp cận thông tin năng suất, sản lượng. Người dân qua đó cũng tự giới thiệu sản phẩm cho các thị trường. Ngoài ra, nhiều thủ tục hành chính được cải tiến, có thủ tục rút ngắn từ 18 ngày còn một ngày, vừa đáp ứng yêu cầu thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trao đổi về xúc tiến, tiêu thụ nông sản, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, Sở thường xuyên cập nhật thông tin mùa vụ, giá cả, thông tin thị trường xuất khẩu, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, quy định, rào cản của các nước sang nhiều quốc gia để người dân nắm được. Cùng đó, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh cho rằng, HND đã làm tốt vai trò tập hợp hội viên tham gia và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong giai đoạn mới, HND cần chủ động, đề xuất các cơ chế, chính sách cùng chung tay xây dựng ngôi nhà chung HND và giữ vai trò điều phối trong ngôi nhà ấy.

Căn cứ đề án, kế hoạch, hằng năm các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất với cấp uỷ, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện; tích cực phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc lồng ghép, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa, đối ứng trong nhân dân triển khai thực hiện đề án hiệu quả.

Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao đổi tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, thẳng thắn của các cán bộ HND cấp cơ sở; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có ý kiến trao đổi, giải đáp kịp thời. Đồng chí giao HND tỉnh phối hợp tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, tham mưu xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí cho rằng, kết quả công tác hội và phong trào nông dân những năm qua đã có đóng góp quan trọng, tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông nghiệp luôn được tỉnh xác định là trụ đỡ của nền kinh tế, điều này càng thể hiện rõ trong đại dịch Covid-19 vì tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt đông của HND như: Phong trào của nông dân có nơi còn trầm lắng, chưa khẳng định rõ vai trò, vị trí của nông dân; một số mô hình do nông dân chủ trì chưa thực sự hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, chiếm trên 80% dân số của tỉnh sống ở khu vực nông thôn; lao động nông nghiệp chiếm 38,4% tổng số lao động xã hội toàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở, khắc phục bệnh thành tích.

Chủ tịch HND phường Đa Mai (TP Bắc Giang) đặt câu hỏi.

Tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa… Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên; khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển của người nông dân.

Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các chương trình, đề án, đặc biệt là đề án “HND các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”.

Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động đào tạo nghề phải sát thực, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phát huy vai trò của Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc HND tỉnh; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm cơ chế chính sách cho cán bộ đoàn thể nói chung, HND nói riêng. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đổi mới của các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, đồng chí tin tưởng tổ chức hội và phong trào nông dân của tỉnh sẽ ngày càng phát triển, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Trịnh Lan – Mạc Yến