Công bố đơn giá bồi thường tài sản trên đất cây trồng tháng 7/2024

Lượt xem: 25

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa có Công văn số 1695 công bố đơn giá bồi thường tài sản trên đất cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng từ ngày 1/7/2024 – 31/7/2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, việc công bố đơn giá tài sản trên đất là cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến ngày 31/7/2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tham khảo lập và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đơn giá bồi thường cây trồng hàng năm đối với xã, phường, thị trấn trung du là 9.500 đồng/m², đối với xã, thị trấn miền núi là 8.800 đồng/m². Đơn giá bồi thường được áp dụng cho các loại cây trồng trên đất có thời gian sinh trưởng không quá 365 ngày và một số loại cây thân thảo trồng một lần nhưng cho thu hoạch nhiều năm. Các loại cây trồng phải trồng theo mật độ và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, cây lá xanh tươi phát triển tốt.

Đối với các loại hoa đơn giá bồi thường từ 16.200 đồng/m² đến 37.300 đồng/m² tùy vào từng loại hoa; đối với cây cảnh đơn giá bồi thường thấp nhất là 22.300 đồng/m² (cây cau vua cao dưới 0,3 m; mật độ tối đa 10 cây/m²), đơn giá bồi thường cao nhất là 327.000 đồng/m² (cây cau vua, có chiều cao trên 4,0m; đường kính gốc từ 35 cm, đo cách mặt đất 30 cm).

Đơn giá được áp dụng cho các loại hoa phát triển bình thường, trồng thành vườn, theo luống, theo hàng, bảo đảm mật độ quy định, đã bao gồm giá trị của các loại cây trồng xen canh và của các công trình phụ trợ phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

Trường hợp tổng số cây trong diện bồi thường sau khi quy diện tích mà không vượt mật độ quy chuẩn quy định thì bồi thường theo thực tế kiểm đếm. Trường hợp tổng số cây trong diện bồi thường sau khi quy diện tích mà vượt mật độ quy định thì lựa chọn cây có đơn giá từ cao đến thấp để tính mật độ quy chuẩn quy định.

Đơn giá bồi thường cây trồng lâu năm (loại cây mới trồng khoảng 3 tháng đến dưới 1 năm) là 32.000 – 70.000 đồng/cây. Đối với từng loại cây trồng lâu năm tùy vào loại cây, tuổi thọ cây đơn giá bồi thường được quy định khác nhau.

Đối với các loại cây con giống lâu năm gieo trồng thành hàng, luống trong vườn ươm không áp dụng vào bảng đơn giá các loại cây lâu năm mà tính chi phí đầu tư thực tế của từng loại cây giống. Tùy theo từng loại cây giống, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có thể vận dụng mức giá của vườn cây giống tương đương để tính bồi thường hoặc xây dựng phương án giá cụ thể cho từng loại cây, thống nhất bằng văn bản với Sở Nông nghiệp và PTNT để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đối với ao hồ nuôi cá giống giá bồi thường từ 21.600 đồng/m² đến 39.700 đồng/m². Trường hợp cá giống phải thu hoạch sớm, có trọng lượng thấp hơn so với TCVN 9586:2014 không di chuyển được thì bồi thường thực tế do phải thu hoạch sớm, mức bồi thường bằng 100% đơn giá bồi thường.

Trường hợp cá giống phải thu hoạch sớm có thể di chuyển được thì được hỗ trợ bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra, mức hỗ trợ bằng 60% đơn giá bồi thường. Trường hợp cá giống có trọng lượng bình quân đạt kích cỡ cá giống so với TCVN9586:2014 không được bồi thường…

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng ban hành bảng đơn giá bồi thường đối với các cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và cây nông nghiệp khác.

Nguồn: Báo Bắc Giang