Anh đầu tư 250 triệu bảng cho lĩnh vực sinh học

Lượt xem: 135

Theo ông David Willetts, bộ trưởng Đại học và Khoa học Anh, thì Uỷ ban nghiên cứu công nghệ sinh học (BBSRC) mới đây quyết định đầu tư 250 triệu bảng cho lĩnh vực nghiên cứu sinh học.

Số tiền trên sẽ được dùng cho 26 chương trình khoa học mang tính mục tiêu và 14 dự án quan trọng trong lĩnh vực sinh học của quốc gia, trong đó có 8 trường đại học và các viện nghiên cứu cùng tham gia thực hiện. Cũng theo ông bộ trưởng, mục tiêu của dự án là giúp Anh thoả mãn nhu cầu lương thực, đảm bảo nền nông nghiệp phát triển bền vững và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dân số tăng nhanh như hiện nay. Ngoài ra,  còn có mục tiêu khác là tìm nguồn năng lượng thay thế năng lượng hoá thạch và giúp làm chậm quá trình lão hoá dân số cũng như tăng cường sức khoẻ cho cộng đồng. Số tiền đầu tư nói trên được dùng cho giai đoạn đầu, kéo dài 5 năm . Trước tiên là tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực sinh học, duy trì đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, tạo ra ngành khoa học sinh học tiên tiến, thoả mãn nhu cầu cấp bách cho 3 lĩnh vực là lương thực, ý tế và năng lượng.