Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp

Lượt xem: 141

Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng xuất lao động trong nông nghiệp, đảm bảo cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, tạo nền tảng công bằng, vững chắc cho xã hội phát triển.

Trình diễn máy cấy tại thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên

Để thực hiện chủ trương trên, cùng với các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định của số 497, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện thành phố chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng cấp tổ chức tuyên truyền cho hội viên, nông dân về các chính sách cho vay kích cầu của Chính phủ; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân vay vốn. Kết quả, trong 2 năm (2009, 2010), Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân trên 5 tỷ đồng ở 10 huyện, thành phố; phối hợp với Công ty TNHH một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp tổ chức cung ứng gần 200 máy nông nghiệp các loại: Máy kéo, máy cày, máy làm đất, máy gặt, máy tuốt lúa, máy sấy nông sản, máy gieo hạt,…Theo đó, hộ nông dân mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp được vay với mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa và được hỗ trợ 100% lãi suất, thời hạn vay 24 tháng. Ngoài ra Hội Nông dân tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và các đối tượng vay vốn.

Nhằm mục đích kích cầu và tiếp tục khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp, từng bước cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 68/2013/TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với công ty TNHH một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp thực hiện cung ứng máy nông nghiệp cho nông dân và triển khai đến 10/10 huyện, thành phố. Trong đó, các hộ vay vốn để mua máy nông nghiệp và máy kéo được vay với mức tối đa bằng 100% giá trị máy và được hỗ trợ lãi suất 3 năm (trong 2 năm đầu hỗ trợ 100%, năm thứ 3 hỗ trợ 50%). Kết quả, đến nay đã có 8 hộ mua được máy cấy trị giá trên 500 triệu đồng và 54 hộ đang được Ngân hàng Nông nghiệp thẩm định làm thủ tục vay vốn.

Bên cạnh đó, ngày 28/6/2014 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với công ty TNHH một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp tổ chức Hội nghị trình diễn công nghệ mạ khay cấy lúa bằng máy và giới thiệu máy kéo Bông sen tại thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên với 17 hộ dân tham gia mô hình làm mạ khay và cấy lúa bằng máy với diện tích hơn 2 ha. Mô hình đang trong quá trình theo dõi, tuy nhiên nó được đánh giá có hiệu quả hơn so với cấy thủ công.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 68/2013/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò công dụng của máy nông nghiệp và máy kéo để bà con nông dân hiểu rõ tác dụng và chủ động đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các hộ có nhu cầu mua máy được vay vốn; phối hợp với công ty TNHH một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp thực hiện cung ứng máy nông nghiệp cho nông dân. Nông dân hãy mạnh dạn đầu tư và đưa vào sử dụng các loại máy nông nghiệp và máy kéo, từng bước giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn của tỉnh trong thời gian tới.

 

Ngô Kim Tuyến

Giám đốc Trung tâm dạy nghề