Bắc Giang: Tăng cường quản lý và bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2021

Lượt xem: 102
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, ngành trên địa bàn tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.
Ảnh minh họa: BGP/Thảo My

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính theo dõi sát tình hình giá cả thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để kịp thời tham mưu biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật nhằm bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế tốc độ tăng CPI của tỉnh. Tổng hợp thông tin giá thị trường để kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có biến động về giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá; đẩy mạnh thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương rà soát, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với mặt hàng là nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch; sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để triển khai chương trình bình ổn giá thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ… gây tăng giá cục bộ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiến hành rà soát, nắm bắt diễn biến về giá đối với mặt hàng vật liệu xây dựng; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng đẩy giá, “thổi giá” gây bất ổn; chủ động tham mưu UBND tỉnh có biện pháp bình ổn thị trường bất động sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tăng giá bán hàng hóa cao bất thường, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.

Các đơn vị truyền thông, báo đài tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình giá cả thị trường, phản ánh kịp thời diễn biến giá cả các loại mặt hàng, nhất là đối với mặt hàng là nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch; sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để người dân nắm bắt kịp thời, không bị hoang mang trước các tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến các mặt bằng giá cả thị trường, đời sống nhân dân trong tỉnh.

UBND các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng là nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch; sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường và tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Nguồn: bacgiang.gov.vn