Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Sơn Động: Ra mắt chi hội nghề nghiệp nuôi ong
Sơn Động: Ra mắt chi hội nghề nghiệp nuôi ong
Chiều cùng ngày đã tiến hành tập huấn chuyển giao KHKT về quy trình chăm sóc ong cho các thành viên chi hội. Như vậy, đến thời điểm này, Hội Nông dân huyện Sơn động đã thành lập, duy trì hoạt động 12 tổ hội nông dân nghề nghiệp va 02 chi hội nông dân nghề nghiệp. Ngọc Duy...
Xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp,  tổ hội nông dân nghề nghiệp góp phần đổi mới nội dung,  phương thức hoạt động của Hội
Xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội
Thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDVN của Ban Thường vụ Trung ương Hội (khóa VI) về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề, tổ hội nông dân nghề...
Hội Nông dân xã Hương Sơn: tổ chức tham quan, học tập mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp
Hội Nông dân xã Hương Sơn: tổ chức tham quan, học tập mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp
Ngày 16/01/2021, Hội Nông dân xã Hương Sơn huyện Lạng Giang đã phối hợp tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất Dứa tại huyện Lục Nam. Tham gia đoàn có: lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Làm vườn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy...