Nông thôn mới

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại bền vững ở Yên Thế
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại bền vững ở Yên Thế
Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền huyện Yên Thế (Bắc Giang), các hộ nông dân đã phát huy tính tự chủ, tạo sức mạnh mới trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Kinh tế trang trại phát triển góp phần quan...
Xây dựng NTM ở Bắc Giang: Nông dân giữ vai trò chủ thể
Xây dựng NTM ở Bắc Giang: Nông dân giữ vai trò chủ thể
Trong năm 2012, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.   Để có được kết quả này, theo ông Nguyễn Viết Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bắc Giang là do người dân nhận thức rõ về ý nghĩa, mục đích và...
Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể
Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể
Phát huy vai trò của Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền,...
Giải ngân 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
Giải ngân 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
Trong tháng 4/2014, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức giải ngân 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho 17 dự án thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với 207 hộ nông dân vay tại 9 huyện, thành phố. Thời gian vay từ...