TƯ Hội NDVN- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ký kết Nghị quyết Liên tịch giai đoạn 2012- 2020

Lượt xem: 80

Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng Cao Đức Phát trao văn bản ký kết

Mục tiêu của chương trình phối hợp là tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân thi đua phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng di dân tự do, tăng cường mối đoàn kết, tập hợp nông dân xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan trong việc động viên, tư vấn hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ sản xuất và tay nghề, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nông dân có kiến thức, tay nghề, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, năng lực quản lý và kinh doanh để thích nghi với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Giai đoạn 2012-2020, hai ngành tập trung phối hợp một số lĩnh vực như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; khuyến nông, dạy nghề hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác; xây dựng, triển khai định hướng về phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chương trình, dự án do ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và các dự án có liên quan; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác Hội.

Theo báo cáo, giai đoạn 2006-2010, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành, Hội NDVN và Bộ NN-PTNT đã tập huấn KHKT được 234.229 lớp cho 14.383.478 lượt hội viên, nông dân, trong đó tập trung về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, nghề muối… Hai bên cũng phối hợp xây dựng được 34.895 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến lâm sản, ngành nghề nông thôn cho 92.753 hội viên, nông dân. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi dạy nông dân, thông qua trên 4 ngàn lớp dạy nghề ngắn hạn, đã có 138.239 lượt nông dân được học nghề.

Với các Dự án ” Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất”; “Phát triển khuôn khổ cho sản xuất và maketing nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam”, đã có hàng chục mô hình trình diễn, canh tác về cây, con, sản phẩm hữu cơ với hàng ngàn nông dân tham gia ở 30 xã nghèo và tại 9 tỉnh, thành phố…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, việc phối hợp giữa Hội và Bộ giai đoạn 2006-2010 đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Ông cho biết thêm, ngay sau khi có Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, hai ngành cũng đã có buổi làm việc để thực hiện Quyết định của Thủ tướng. Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát sau buổi làm việc đó, sở NN-PTNT các địa phương đã có chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận.

Để Nghị quyết Liên tịch giai đoạn 2012-2020 thực sự có hiệu quả và phát huy tác dụng, Chủ tịch đề nghị, Hội và Bộ cần triển khai chương trình phối hợp một cách thiết thực, tránh hình thức. Ngoài những nội dung ký kết, hai bên cũng sẵn sàng phối hợp các công việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để làm được việc đó, các cơ quan của Hội và Bộ cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, cầu thị, đặc biệt là hai cơ quan được giao đầu mối. Ngay sau Lễ ký này, hai bên cần nhanh chóng chỉ đạo các tỉnh, thành phố bắt tay thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp; theo dõi, sơ kết, tổng kết, định kỳ rà soát, động viên các địa phương, cá nhân làm tốt, kịp thời uốn nắn những nơi chưa đạt để chương trình đạt kết quả cao.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cám ơn Hội đã quan tâm, phối hợp cùng Bộ thực hiện các nhiệm vụ để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Thời gian qua, hai ngành đã thực hiện tốt các nội dung như tham mưu, đề xuất, thực hiện các chương trình, dự án góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Lễ ký kết này thể hiện sự quyết tâm của Hội và Bộ trong việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo các sở và các cơ quan trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với Hội thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch. Trong đó, các cơ quan tham mưu phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, đồng thời ban hành các văn bản thông báo và chỉ đạo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

(Nghị quyết Liên tịch giai đoạn 2012-2020)

Theo HNDVN