Hội Nông dân huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

Lượt xem: 66

Đ/c Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2007 – 2012, cán bộ và hội viên nông dân huyện Lục Ngạn đã nỗ lực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được hội cấp do Đại hội VIII đề ra. Trong phong trào SXKD giỏi các cấp hội tích cực vận động, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa tập chung với chất lượng và sức cạnh tranh cao, đặc biệt là cây vải thiều được sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP với diện tích 6.500 ha và trên 8.000 hộ tham gia. Hội Nông dân huyện cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT đến với bà con nông dân với 2.196 lớp cho 116.641 lượt hội viên tham dự, đào tạo 3.069 học viên học các nghề trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tín chấp cho vay 78 tỷ đồng, Nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội 133,9 tỷ đồng giúp bà con nông dân đầu tư phát triển kinh tế. Các nguồn quỹ hội ngày càng ra tăng, trong đó quỹ nguồn quỹ HTND là 842 triệu đồng… với những kết quả đạt được Hội Nông dân huyện Lục Ngạn nhiều năm liền được công nhận là đơn vị vững mạnh và được Tỉnh hội tặng bằng khen.

BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 ra mắt trước Đại hội

Đại hội thống nhất cao, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012 – 2017 và giải pháp thực hiện. Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện phấn đấu: kết nạp 12.000 hội viên, đạt tỷ lệ 80% số hộ nông nghiệp tham gia sinh hoạt hội, 80% cơ sở hội vững mạnh, 20% cơ sở khá, trên 70% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, hàng năm 100% cán bộ cơ sở và chi hội được bỗi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, phấn đấu từ 35% số hộ trở lên đạt đanh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên dưới 30% … phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân hàng năm do Tỉnh hội giao. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 33 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 27 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, đồng chí Trần Văn Minh đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa mới.

Vũ Duy Khải