Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường dự hội nghị khánh thành công trình xử lý chất thải

Lượt xem: 94

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các đại biểu thăm mô hình

Mô hình được thực hiện từ tháng 09/2015 với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, để giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện mô hình, các hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến 3.320 m2 đất, thu hoạch trước cây màu. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải khu dân cư và mương thoát nước được triển khai xây dựng tại cánh đồng xóm Ninh Giang dài trên 500 m; cao 0,5m; rộng 0,4m.

Trong 04 tháng triển khai, các hộ nông dân trong xã được tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường, hướng dẫn tự thu gom, phân loại và xử lý rác thải ở hộ gia đình, xây dựng nhà vệ sinh đúng quy định, sử dụng hầm khí bioga xử lý chất thải trong chăn nuôi, thực hiện ” sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng”. Đồng thời, tạo điều kiện tưới tiêu thuận lợi cho hơn 15 mẫu ruộng canh tác 3 vụ/năm của thôn Danh Thượng 3.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng quà tết cho các hộ nghèo

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng 30 xuất quà cho các hộ nông dân có những đóng góp tích cực trong xây dựng mô hình và 80 xuất quà tết Bính Thân cho 80 hộ nghèo trong xã.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang