Giải ngân 11 dự án Qũy Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 79

Theo đó, mỗi hộ nông dân tham gia dự án được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân 20-50 triệu đồng, trong thời hạn từ 24-36 tháng với mức phí 0.7%/tháng (8.4%/năm). Từ nguồn vốn trên, các hộ đã tiến hành mua con giống, cây giống; cải tạo chuồng trại, ao hồ, đồi vườn; mua thức ăn chăn nuôi,… để mở rộng phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả; hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát kiểm tra hoạt động quản lý nguồn vốn, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đạt hiệu quả. Với mục tiêu giúp hội viên nông dân có vốn mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống cho mỗi gia đình hội viên, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đang từng bước thể hiện rõ vai trò to lớn của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh./.

Đào Thị Khuyên

CB Quỹ Hỗ trợ nông dân