Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở năm 2016

Lượt xem: 87

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày (từ 8- 10/6/2016), các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng ASEAN, cơ hội, thách thức và giải pháp; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; công tác tuyên truyền của Hội Nông dân cơ sở; các cấp Hội Nông dân xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể và nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở.

Lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội cơ sở những thông tin, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong thực tiễn giữa các đơn vị. Qua đó, nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức hoạt động công tác Hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Ban Tổ chức