182 CƠ SỞ HỘI TRÊN TOÀN TỈNH TỔ CHỨC XONG ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CẤP MÌNH

Lượt xem: 141

Các cơ sở đã tổ chức xong đại hội đạt kết quả tốt, đúng yêu cầu và mục đích đã đề ra. Hội Nông dân cơ sở đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện hội về tổ chức đại hội hội nông dân cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội một cách thiết thực; báo cáo chính trị, kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) đã đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ, đồng thời nêu rõ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc thực hiện quy trình công tác nhân sự trước đại hội thể hiện dân chủ, khách quan; phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, được sự đồng tình của cán bộ, hội viên nông dân; nhân sự tham gia BCH được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ hội, hướng dẫn của hội nông dân cấp trên; nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị và phẩm chất đạo đức; cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về mặt kinh phí cho việc tổ chức đại hội hội nông dân cơ sở…

Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở tổ chức đại hội xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 và chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện cuối tháng 4 năm 2018.

BAN TÔ CHỨC HND TỈNH