HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ I; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Lượt xem: 83

Quang cảnh hội nghị

Trong quý, Hội Nông dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, đăng ký 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết trong năm. Đặc biệt, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội hội nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, nhất là đại hội điểm cấp cơ sở; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 với hơn 30 công trình đăng ký, trị giá gần 1 tỷ đồng. Quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo 182/226 cơ sở hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, 100% chi hội tổ chức xong hội nghị chi hội nhiệm kỳ. Các cấp hội đã vận động 117.761 gia đình hội viên đăng ký danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; 225.534 gia đình hội viên nông dân đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; đăng ký xây dựng 38 mô hình kinh tế tập thể, 222 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi và giúp 226 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo; nguồn vốn QHTND tăng hơn 900 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn toàn tỉnh lên trên 42 tỷ đồng; phối hợp cung ứng gần 3 nghìn tấn phân bón trả chậm cho hội viên, nông dân; tư vấn, giới thiệu cho 1.508 lao động tìm được việc làm trong nước và ngoài nước; phát triển mới hơn 1.200 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 250 nghìn hội viên.

Đ.c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố, nhất là đại hội điểm cấp huyện, thành phố; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 và thực hiện nghiêm túc Quy định số 124 – QĐ/TW của Ban Bí thư về Giám sát của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII); thực hiện tốt việc giám sát công tác quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp ở các khu công nghiệp; vận động nông dân tích cực tham gia cứng hóa đường giao thông nông thôn; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân…

Thân Thị Dũng