Giới thiệu nhân sự cấp cao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam VII

Lượt xem: 112

Thảo luận nhiều quyết định quan trọng

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Thào Xuân Sùng thông báo ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Theo đó, đồng chí Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, nhiệm kỳ 2013 – 2018 nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.1.2019.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: T.Q

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng thông báo quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về việc phân công, giới thiệu nhân sự Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó đồng chí Thào Xuân Sùng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN nhiệm kỳ 2018-2023; các đồng chí Đinh Khắc Đính, Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam tiếp tục được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN nhiệm kỳ 2013-2018. Các đồng chí Bùi Thị Thơm – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN và Nguyễn Xuân Định – Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế T.Ư Hội NDVN nhiệm kỳ 2013-2018 được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày Tờ trình về danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023); Tờ trình Đề án lập Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018-3023); Tờ trình về một số nội dung liên quan đến Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 19 khóa VI (mở rộng) có 86 đại biểu tham dự. Hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) với 100% đại biểu có mặt đồng ý với kết quả giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành khóa VII xem xét, quyết định.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra của T.Ư Hội NDVN trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 là 15 ủy viên. Ủy ban có từ 2-3 phòng chuyên môn nghiệp vụ do Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN quyết định. Cơ cấu tổ chức có 1 Chủ nhiệm và 3 Phó Chủ nhiệm, trong đó có nữ và 1 Phó Chủ nhiệm thường trực, có 6 đồng chí Ủy viên chuyên trách và 5 đồng chí Ủy viên kiêm chức.

Theo Đề án, các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023 là đảng viên, lựa chọn cán bộ có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm tại Ban Kiểm tra T.Ư Hội và điều động một số cán bộ trẻ (trong đó có nữ) có triển vọng từ các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội NDVN. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kiêm chức là đại diện các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội NDVN. Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra có tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa, liên tục và phát triển (độ tuổi dưới 40 khoảng 30%; độ tuổi từ 40-50 khoảng 65%; độ tuổi trên 50 khoảng 5%).

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ người DTTS

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc của các đại biểu đóng góp vào chương trình, nội dung tại hội nghị. Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 19 khóa VI (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Ảnh: T.Q

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dự hội nghị nắm lại toàn bộ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 20123 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 – 13.12, nhất là việc tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đóng góp thông qua các văn kiện và các quyết định nhân sự tại Đại hội.

“Đây là mong muốn cũng là chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng tại Chỉ thị số 08 mà chúng ta đã quán triệt suốt từ đầu năm đến nay. Theo tinh thần Chỉ thị 08, yêu cầu Đại hội Hội ND các cấp trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 về xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội có cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa, phát triển; lựa chọn bố trí phân công những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn có đủ phẩm chất năng lực, uy tín có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số… Đây là nội dung chính trị rất quan trọng, đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI phải thể hiện trách nhiệm cao nhất của mình để lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí đại biểu và nông dân cả nước…” – đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Nguồn: Danviet.