TƯ Hội NDVN: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII cho cán bộ Hội khu vực phía Bắc

Lượt xem: 84
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khai mạc hội nghị

Đến dự và phổ biến, quán triệt tại Hội nghị có Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng; Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định.

Trong thời gian 4 ngày, các đại biểu dự Hội nghị được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN giới thiệu 6 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Cuối chương trình, các đại biểu sẽ đi tham quan khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu khai mạc và giới thiệu chuyên đề thứ nhất, Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu các đại biểu tập trung học tập nhằm làm sâu sắc, nâng cao phương pháp luận và kỹ năng công tác về vận động quần chúng, “lấy dân làm gốc”, tiếp cận đúng những vấn đề trọng trách Đại hội VII đã đề ra. Trên cơ sở đó củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, quan điểm, nắm chắc các phương pháp trong quá trình công tác để làm tốt mọi nhiệm vụ.
Nguồn hoinongdan.org.vn