Hiệp Hòa: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2013

Lượt xem: 96

Vụ Đông năm 2012, Hiệp Hòa gieo trồng được 4.750 ha, tăng 33,1% so với cùng kỳ. Trong đó, cây ngô chiếm diện tích 1.506 ha, đạt 188,3% kế hoạch, tăng 22,3% so cùng kỳ; năng suất 36,13 tạ/ha; sản lượng 5.441 tấn, tăng 23,5% so cùng kỳ. Ngoài ra, diện tích rau màu các loại đạt hơn 1.469 ha, tăng 2,5% so cùng kỳ; năng suất 141,52 tạ/ha, tăng 2,7 % so cùng kỳ; sản lượng 20.797,4 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ. Đặc biệt, diện tích rau chế biến đạt 36,1 ha, năng suất 110 tạ/ha, sản lượng 396 tấn.

Ảnh minh họa

Bước vào vụ Đông năm nay, huyện Hiệp Hòa đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các xã, xác định rõ cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, xây dựng thời vụ, quy trình sản xuất cụ thể cho từng cây trồng; triển khai xây dựng các mô hình trong vụ Đông, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây trồng vụ đông đến các hộ nông dân; dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh, có biện pháp kỹ thuật phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra… Theo kế hoạch, toàn huyện dự kiến gieo trồng trên 3.600ha cây trồng vụ Đông, trong đó, một số cây trồng chính như: Cây lạc 280 ha, cây ngô 1.957 ha, rau các loại 1.400 ha; trong đó, rau chế biến 66 ha, khoai tây 550 ha…

Sau hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông năm 2013, các xã, thị trấn trong huyện căn cứ vào đặc điểm tình hình, điều kiện đất đai, tập quán canh tác sẽ triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông đến các thôn, xóm và thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phương thức sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng cho thu nhập cao.

Theo bacgiang.gov.vn