LỄ RA MẮT TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI XÃ ĐAN HỘI VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ

Lượt xem: 91

Với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân cùng nhóm ngành nghề chăn nuôi để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tạo môi trường chia sẻ thông tin, phản ánh nguyện vọng tới các tổ chức liên quan trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, Tổ hợp tác ra đời được kỳ vọng sẽ là địa chỉ tin cậy cho các hội viên nông dân thúc đẩy hoạt động chăn nuôi, nâng cao đời sống.

Sau buổi lễ ra mắt, các thành viên tổ hợp tác và các đại biểu được đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh triển khai những nội dung cơ bản có liên quan đến các chính sách pháp luật về kinh tế tập thể như: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác. Điều kiện tham gia tổ hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các thành viên tổ hợp tác. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển tổ hợp tác. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chung cho tổ hợp tác. Một số quy định chính sách đặc thù khác cho tổ hợp tác… Kĩ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổ hợp tác …

Qua đó giúp cho các thành viên tổ hợp tác hiểu rõ về vai trò, ưu điểm của mô hình kinh tế tập thể; kĩ năng tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, từng bước hình thành, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần đưa nền kinh tế của huyện Lục Nam phát triển mạnh và bền vững trong thời gian tới./.

Hội Nông dân huyện Lục Nam