Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Xuân Hương

Lượt xem: 71

Hội Nông dân xã Xuân Hương hiện có trên 1300 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được duy trì và phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Giai đoạn 2012 – 2016, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh các cấp tăng 6,7% với trên 2.500 lượt hộ đăng ký. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như, mô hình kinh doanh tổng hợp và thức ăn chăn nuôi với số vốn hàng tỷ đồng của hộ ông Nguyễn Văn Ba, hội viên nông dân thôn Trại Phúc Mãn, mô hình chăn nuôi lợn thịt kết hợp nuôi cá và kinh doanh thức ăn chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Minh- thôn Chùa, mô hình trồng hoa ly của gia đình ông Hoàng Văn Thìa ở thôn Hương Mãn…. Từ thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống nông dân từng bước nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực cho nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất với nhiều cách làm hay như: mô hình trồng hoa, cây cảnh ở thôn Hương Mãn, rau an toàn ở thôn Gai, mô hình gia trại chăn nuôi quy mô lớn theo công nghệ tiên tiến… Từ đó, đời sống của các hội viên nông dân đã được cải thiện đáng kể, nhiều hội viên nông dân thoát nghèo có cuộc sống ổn định vươn lên làm giàu, số hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng chiếm tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Năm 2012 có 427 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi thì năm 2015 có 546 hộ đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Có được kết quả như trên, ngay từ khi phát động phong trào, Hội Nông dân xã Xuân Hương đã chủ động tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của phong trào đến từng chi hội và hội viên nông dân, đồng thời tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký các danh hiệu cho năm sau. Để tạo điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất, Hội nông dân xã đã phối hợp với các ngân hàng tín chấp 7,4 tỷ đồng và xây dựng Quỹ hội được trên 100 triệu đồng giúp cho các hội viên có vốn sản xuất. Đồng thời Hội còn phối hợp tổ chức được 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.400 lượt hội viên nông dân và cung ứng trên 70 tấn phân bón trả chậm giúp nông dân phát triển sản xuất.

Từ hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua, đã có tác động không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong xã đóng góp trên 14 tỷ đồng và trên 2.200 ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông nông thôn… Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của công đồng nông thôn. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.500 lao động, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 600 lượt hộ nông dân, giúp cho 35 hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm ăn khá giả.

Có thể nói, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nông dân, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, tiên tiến – họ là những tấm gương sáng của tinh thần vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu. Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hà Văn Hồng

PCT HND huyện Lạng Giang