Tọa đàm: về vấn đề xóa bạo lực trên cơ sở giới

Lượt xem: 75

Dự buổi tọa đàm có các chuyên gia lĩnh vực giới và nhân quyền của UNFPA; đại diện lãnh đạo Ban Xã hội -TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Tân Yên và trên 150 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng chuyên gia của UNFPA đã trao đổi, thảo luận xoay quanh một số nội dung: Luật Bình đẳng giới; thực tế về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam; hậu quả và hệ lụy lâu dài của mất cân bằng giới tính khi sinh và sự cần thiết, cấp bách phải tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới tính khi sinh…

Thông qua buổi tọa đàm, đã làm thay đổi nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; góp phần từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên.

Sơn Hải