Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Trung ương Hội NDVN: Nông thôn cần những chính sách mạnh mẽ hơn

Lượt xem: 73

Đồng chí Huỳnh Đảm đánh giá cao vai trò của nông dân và Hội NDVN

Tiếp đoàn có Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường, các Phó Chủ tịch Hội: Lê Hoàng Minh, Lều Vũ Điều, Nguyễn Duy Lượng, lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ quan TƯ Hội.Thay mặt BCH TƯ Hội, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã báo cáo tình hình nông dân và hoạt động của Hội NDVN (toàn văn báo cáo).

Chú trọng nâng cao đời sống nông dân

Sau khi nghe báo cáo của Hội NDVN, đồng chí Huỳnh Đảm đề nghị Hội NDVN làm rõ thêm trong quá trình hoạt động, giai cấp nông dân và Hội ND còn những băn khoăn, trăn trở gì? Để phát huy vai trò, sức mạnh của giai cấp nông dân và Hội NDVN, những vấn đề gì cần quan tâm? Thời gian tới, hai bên cần phối hợp những nội dung gì để nâng cao hiệu quả hoạt động?

Nhiều ý kiến phát biểu tại buổi làm việc cho rằng, đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị- nông thôn ngày càng rõ rệt. Vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhiều nơi còn chưa thực sự rõ nét.

Phó Chủ tịch Lê Hoàng Minh đánh giá, sự phối hợp hiện nay ở địa phương còn lỏng lẻo đặc biệt trong công tác khiếu nại, tố cáo. Với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư sự phối hợp còn chưa rõ, nhiều nơi nhận thức còn chưa sâu sắc.

Bên cạnh việc đánh giá cao vai trò to lớn của Mặt trận và các đoàn thể trong việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Vũ Đức Vượng cho rằng, cần xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giải quyết gốc của vấn đề là nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt nông dân vùng sâu, vùng xa thông qua việc giữ vững đất lúa, hạn chế tác động biến đổi khí hậu. Phải có những giải pháp cụ thể cho nông dân vùng bị thu hồi đất. Cần thay đổi tư duy về chính sách, đồng chí ví dụ về sự mâu thuẫn giữa chính sách đầu tư cho nông nghiệp và sự đóng góp của nó vào nền kinh tế quốc dân.

Ngoài ra những vấn đề về bảo hiểm y tế, giáo dục, tệ tham nhũng và việc xử lý sai phạm đang là bức xúc trong toàn xã hội. Đồng chí mong muốn Mặt trận Tổ quốc cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở và quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân nếu có sai phạm.

Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN băn khoăn làm thế nào để nâng cao nhận thức của người nông dân về xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện cho họ tiếp cận kỹ thuật, công nghệ? Việc mà cả Mặt trận và Hội cần phối hợp là tăng cường tuyên truyền, giáo dục nông dân nâng cao ý thức sản xuất hàng hoá nông sản sạch, bảo vệ môi trường nông thôn, làng nghề. Đồng chí đề nghị cơ quan chuyên môn hai bên cần bàn bạc để phối hợp.

Chính sách là chìa khóa phát triển kinh tế nông thôn

Hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí cho rằng, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước hợp lý, kịp thời, mang tính đồng bộ, cụ thể là tiền đề cho sự tăng trưởng thành công của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Về vấn đề dạy nghề cho nông dân, Phó Chủ tịch Hội NDVN Lều Vũ Điều nêu, cần điều chỉnh chính sách đầu tư cho công tác dạy nghề, đặc biệt đầu tư cho nông dân học nghề, tìm việc làm. Sự phối hợp giữa Hội và Mặt trận cần tăng cường về công tác giám sát; kiến nghị chính sách cho nông dân như hỗ trợ về nhà ở, việc làm…

Nêu những trăn trở của Hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Trưởng ban Tổ chức cho rằng chính sách đãi ngộ cho cán bộ Hội vẫn còn vướng mắc. Ví dụ, lương cho Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở vẫn phải dựa vào kinh phí địa phương, cán bộ chi Hội không được hưởng chế độ lương, phụ cấp. Trình độ cán bộ Hội cấp cơ sở vẫn còn thấp, việc quy hoạch nhân sự còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ địa phương với Hội.

Phó Chủ tịch UB TƯMT Tổ quốc VN Bùi Thị Thanh đánh giá, hiện nay, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nông nghiệp triển khai còn rất khó khăn. Hội cần tham mưu với Đảng, Nhà nước để có chính sách bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, y tế cho nông dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường khẳng định vai trò của Mặt trận và các đoàn thể là cơ sở, nền tảng cho sự tồn tại vững chắc của Đảng, trong đó có vai trò to lớn của giai cấp nông dân. Hiện nay, điều mà nông dân cần nhất vẫn là chính sách. Đồng chí cho rằng, hiện nay có rất ít chính sách về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn mang tính chiến lược, cụ thể và đi vào cuộc sống.

Thực tế, việc xây dựng chính sách còn nhiều khó khăn, một phần do nhận thức hạn chế của một số bộ, ngành về lĩnh vực đó. Đồng chí cho biết, việc mà Hội quan tâm là vận động chính sách cho nông dân. Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT để rà soát lại toàn bộ những chính sách cho nông dân và có những đề xuất cụ thể với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch ví von, nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay như một bộ “giảm xóc” cho nền kinh tế đất nước. Vì vậy, Đảng, Nhà nước cần chăm lo cho lĩnh vực này bằng những chính sách cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm cho rằng, Mặt trận TQVN luôn tự hào, đánh giá cao về giai cấp nông dân và Hội NDVN. Vai trò của giai cấp nông dân ngày càng được nâng lên thông qua sự đóng góp của nông dân và Hội NDVN. Đồng chí hoan nghênh những hoạt động sáng tạo của Hội trong việc vận động nông dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, những chương trình do Mặt trận phát động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí đề nghị hai bên cần tăng cường thống nhất chương trình phối hợp hành động thông qua việc chọn lựa những công việc cụ thể. Trong thực tiễn nếu có vấn đề gì diễn ra, hai bên cần chủ động, kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước để có các chủ trương, chính sách phù hợp.

Đồng chí nhấn mạnh, một mặt, Mặt trận cùng các đoàn thể, trong đó có Hội ND tiếp tục vận động chính sách, nhưng bên cạnh đó cần vận động nông dân có tinh thần tự lực tự cường, chủ động vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí nói thêm, Mặt trận và toàn thể hệ thống chính trị cần cùng nhau chung tay xoá đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Theo HNDVN