Hội nghị thường kỳ giữa Thường trực UBND tỉnh với Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 67

Bảy tháng đầu năm, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, tình hình KT-XH trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,1% cao hơn so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách nhà nước, các hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng khá; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp… các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị – xã hội ổn định.

Đồng chí Bùi Văn Hải – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn; giá cả một số mặt hàng nông nghiệp ở mức thấp gây không ít khó khăn cho người nông dân; số doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động vẫn còn ở mức cao; diễn biến của thời tiết, dịch bệnh tiếp tục bất thường… sẽ là thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề cần UBND tỉnh quan tâm, xem xét giải quyết như: Cơ chế hỗ trợ cho nhân dân làm nhà văn hóa để phục vụ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn; việc giúp đỡ, cảm hóa những đối tượng lầm lỗi; cơ chế, chính sách của tỉnh để giải quyết việc làm cho con em nông dân đã qua đào tạo; chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp của tỉnh; vấn đề xử lý các trường hợp làm hồ sơ giả để hưởng chế độ của nhà nước về chính sách người có công;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đã giải đáp những ý kiến kiến nghị của các đại biểu. Đối với vấn đề môi trường, đồng chí nhấn mạnh đến các giải pháp bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội tích cực hơn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điểm tự quản về môi trường tại địa phương; xây dựng thói quen của người dân trong việc gom rác thải và xả rác đúng nơi quy định.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, đồng chí nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí yêu cầu, sau khi rà soát chính sách người có công với cách mạng, các địa phương niêm yết công khai danh sách những đối tượng được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các đối tượng làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Việc thực hiện chính sách đối với các hộ nghèo, các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình tiên tiến thoát nghèo nhằm khắc phục tình trạng trông chờ ỷ lại của một số hộ dân vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống mức dưới 10% vào năm 2014.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ các vấn đề về hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa cho các thôn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng nhà ở, bố trí các khu sinh hoạt văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp; công tác triển khai, tổ chức các cuộc thi trong khối các trường học; cơ chế khen thưởng cho hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí… Đồng chí yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách thiết thực, đảm bảo hiệu quả trong thời gian tới./.

bacgiang.gov.vn