Tăng cường phòng trừ chuột hại cây trồng vụ Đông Xuân năm 2013-2014

Lượt xem: 136

Các địa phương tăng cường phòng trừ chuột hại cây trồng vụ Đông Xuân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch diệt chuột năm 2014 và bố trí kinh phí cho các chiến dịch diệt chuột theo các đợt phát động trong mỗi vụ sản xuất; tiếp tục tổ chức phát động chiến dịch diệt chuột rộng rãi, đồng loạt đến toàn thể các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, các trường học và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, cán bộ khuyến nông cơ sở thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt kế hoạch diệt chuột. Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thành phố và hệ thống Đài Truyền thanh thôn, bản tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại, các biện pháp phòng trừ chuột có hiệu quả cao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật ở địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Chi cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo và tổ chức phòng trừ có hiệu quả; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các chiến dịch đồng loạt ra quân diệt chuột theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột; khuyến cáo các loại thuốc diệt chuột sinh học mới an toàn, hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường để nông dân được biết, chủ động diệt chuột đồng loạt tại các thôn, bản.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, các cơ quan thông tin đại chúng tích cực thông tin, tuyên truyền về tác hại của chuột đối với sản xuất, đời sống; giới thiệu, hướng dẫn cách diệt trừ chuột có hiệu quả và thân thiện với môi trường, đồng thời đưa tin các địa phương, tổ chức và cá nhân làm tốt công tác diệt chuột./.

Theo bacgiang.gov.vn