Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014

Lượt xem: 121

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường qua các hoạt động như tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, thu gom, xử lý và tái chế rác thải, hạn chế phát thải và sử dụng năng lượng sạch, nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6), trong tháng 5 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được hơn 1000 buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng mới hơn 5000 cây vối bản địa bảo tồn đa dạng sinh học, chống sạt lở bờ mương, hồ, đập bảo vệ môi trường và khai thác phụ phẩm; khơi thông và làm sạch trên 800 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh; chủ động xây dựng lò đốt rác thải và xử lý chất thải chăn nuôi theo đúng quy trình; sử dụng hầm khí bioga để giảm dần việc sử dụng các chất đốt có phát sinh khí thải độc hại ra môi trường; bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt… góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người nông dân, tích cực ứng xử thân thiện với môi trường trong những năm tới./.

BAN TỔ CHỨC