Tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường làng nghề

Lượt xem: 152

Các học viên đã được nghe giảng viên đến từ Trung tâm Môi trường nông thôn TW Hội Nông dân Việt Nam trình bày các nội dung chính: những điều cần biết về tài nguyên môi trường và môi trường nông thôn; số liệu về ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam và tỉnh Bắc Giang; nội dung các văn bản quy phạm về môi trường; Thông tư số 46/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề; những lời kêu gọi về bảo vệ môi trường; một số nhiệm vụ về truyền thông trong công tác bảo vệ môi trường; kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về công nghệ trong xử lý chất thải bảo vệ môi trường làng nghề,…

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã cùng chia sẻ về thực trạng và kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở địa phương mình, tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường làng nghề thủ công gắn với giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn xanh-sạch- đẹp./.

Sơn Hải