Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Lượt xem: 135
Sáng ngày 8/11/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) Bắc Giang đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tham dự và chủ trì có đồng chí Trương Công Đại – Chi cục trưởng Chi cục BVMT; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh; cùng toàn thể chuyên viên, người lao động Chi cục BVMT.
Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Mục tiêu của hội thảo là góp ý cho các dự thảo Nghị định nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm chủ động của các cơ quan nhà nước trong BVMT; minh bạch hóa, dân chủ hóa hoạt động quản lý nhà nước về môi trường nhằm đề cao trách nhiệm của cộng đồng về BVMT; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia hoạt động BVMT; chú trọng các biện pháp thúc đẩy thực thi pháp luật về môi trường. Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 103 Điều và 03 Phụ lục: Chương I về Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Chương II về Cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Chương III về Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Chương IV về Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chương V về Tổ chức thực hiện. Dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về: Đánh giá tác động môi trường; xác nhận hoàn thành công trình BVMT; ký quỹ khai thác khoáng sản, quản lý chất lượng môi trường; BVMT đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; phương án BVMT thay thế cho các quy định về đề án BVMT; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; quản lý phế liệu trong nước; xử lý xe ưu đãi miễn trừ; thẩm định công nghệ xử lý chất thải; quản lý khí thải công nghệ;… Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận sôi nổi các chủ đề được đề cập ở Nghị định, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Làm rõ nội dung lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng đối với các dự án đã đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình sản xuất có sự thay đổi; xem xét các quy định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; quy định hoàn thành công trình, kế hoạch BVMT; quy định quan trắc tự động đối với khí thải, hơi; quy trình, thẩm quyền của các đơn vị trong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;… Các đại biểu góp ý tại hội thảo

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Trương Công Đại trân trọng cảm ơn sự tham dự và tham gia góp ý của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo theo hướng phù hợp, đơn giản hoá nhưng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp./.
tnmtbacgiang.gov.vn