Hợp tác nâng cao năng lực cán bộ Hội trong hỗ trợ phát triển THT, HTX

Lượt xem: 80
Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NDVN Lều Vũ Điều tại buổi làm việc với ông Marek Poznanski Giám đốc Liên minh Chiến lược tập thể Bỉ
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thảo luận các nội dung về việc hợp tác. Theo đó, trong giai đoạn tiếp theo, CSA sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội NDVN xây dựng đề xuất dự án nâng cao năng lực cho cán bộ Hội trong phát triển các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chuỗi giá trị… Thay mặt Hội NDVN, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều đánh giá cao hiệu quả từ những dự án được CSA tài trợ cho nông dân Việt Nam trong những giai đoạn trước. Đồng thời khẳng định: Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam nói chung, Hội NDVN nói riêng trong thời gian tới là chú trọng nâng cao năng lực của quản trị viên HTX, thành viên THT, HTX giúp họ hiểu được tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc tham gia HTX nhằm phát triển và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Về phía CSA, ông Marek Poznanski nhấn mạnh: Trong năm 2018, hai bên sẽ hợp tác tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm và vận động chính sách cho việc chứng nhận sản phẩm để duy trì ổn định những sản phẩm đã được chứng nhận. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn cụ thể hóa các nội dung phối hợp vào nghị quyết Đại hội để chương trình được triển khai rộng khắp, mang lại quyền lợi tối ưu nhất cho nông dân. Cũng tại buổi làm việc, ông Marek Poznanski gửi lời chúc mừng tới Tân Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng.

Giai đoạn 2012 – 2014, CSA đã tài trợ cho Hội NDVN triển khai dự án “Nâng cao năng lực sử dụng công cụ kinh tế tập thể trong nông nghiệp cho cán bộ Hội NDVN”. Giai đoạn 2015 – 2018, CSA hỗ trợ Hội thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của Tổ hợp tác và Hợp tác xã vào thị trường và chuỗi giá trị” cho 6 Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại tỉnh Long An và Quảng Ninh.
Nguồn hoinongdan.org.vn