Hội Nông dân tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp

Lượt xem: 85

Theo đó, hai ngành tập trung phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên nông dân về Luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, đường sắt; các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ; các quy định về văn hóa giao thông; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia duy tu, bảo dưỡng, làm đường giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới… Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên Bản tin và Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh. Phối hợp tổ chức các hội thi; truyền thông nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật an toàn giao thông… Trong đó, năm 2016 tập trung vào 02 nội dung chính đó là: tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, nông dân thuộc các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và thực hiện tuyên truyền trên Bản tin và Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh.

Ban Tuyên huấn