Phát triển giao thông nông thôn góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương

Lượt xem: 89

Cứng hóa đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn. (Ảnh minh họa)

Các đối tượng được hưởng hỗ trợ kể trên khi triển khai dự án cứng hóa đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn được hỗ trợ 100% xi măng, cấp trực tiếp cho các huyện tại đơn vị cung cấp. Các địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển xi măng từ đơn vị cung cấp đến công trình và cấp trực tiếp cho các thôn; tổ chức vận động nhân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công để thực hiện các công trình. Căn cứ khả năng ngân sách, khuyến khích các địa phương bố trí thêm kinh phí hỗ trợ các công trình thuộc địa phương mình.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả phấn đấu thực hiện ở các địa phương, tỉnh dành một lượng xi măng nhất định để thưởng khuyến khích cho các địa phương xuất sắc dẫn đầu phong trào cứng hóa đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn. UBND cấp huyện, thành phố quyết định đối tượng và mức thưởng hàng năm. Theo đó, mức khuyến khích không quá 500 tấn xi măng/xã, 200 tấn xi măng/thôn./.

sgtvt.bacgiang.gov.vn