Thỏa thuận hợp tác về chương trình “An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Lượt xem: 560

Sáng ngày 2/6/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh với Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc về chương trình “An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”. Đồng chí Nguyễn Quang Nông  – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Phan văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc chủ trì Hội nghị.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và Công ty bảo hiểm PVI Kinh Bắc tổ chức ký thỏa thuận hợp tác thực hiện “chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên nông dân”

Thỏa thuận hợp tác giữa HND tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Kinh Bắc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” được thực hiện trong 5 năm với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bên và quy định của pháp luật. Theo đó, Bảo hiểm PVI Kinh Bắc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Nông nhấn mạnh: đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên nông dân, góp phần đảm bảo đời sống an sinh xã hội; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền các sản phẩm bảo hiểm của công ty đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Lý Hạnh – TTHTND, HND tỉnh