Lạng Giang: ra mắt Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”

Lượt xem: 204

Ngày 26/5/2020, tại nhà văn hóa thôn Càn (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang), Hội Nông dân huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Hội Nông dân xã Hương Sơn tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” thôn Càn. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Hồng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân  huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể, ban ngành xã; 20 chi hội trưởng các chi hội nông dân trong xã và 100 hội viên nông dân trên địa bàn thôn.

Các thành viên Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” ra mắt, chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã công bố quyết định thành lập Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” thôn Càn gồm 10 thành viên. Tổ được thành lập với mục đích phát huy vai trò tự quản của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn; gắn hoạt động của mô hình với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Hội Nông dân xã Hương sơn đã tổ chức cho các hộ hội viên nông dân thôn Càn ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm,  cam kết về bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số  17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia bảo đảm ANTT” trên địa bàn nông thôn.

Cán bộ, hội viên nông dân thôn Càn (Hương Sơn, Lạng Giang) ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Hà Văn Hồng- PCT Hội Nông dân huyện Lạng Giang