Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2023

Lượt xem: 123

Trong 2 ngày 27- 28/4, Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và triển khai một số nội dung năm 2023 cho 214 đại biểu là UV BTV Hội nông dân thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch HND các phường, xã và chi hội trưởng, chi hội phó nông dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Tỉnh – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trực tiếp truyền đạt, trao đổi kỹ năng tổ chức điều hành hội nghị, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi hội; triển khai kế hoạch tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục triển khai Đề án “ Hội nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025” và triển khai tháng cao điểm vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Qua hội nghị góp phần tuyên truyền cho cán bộ hội viên nông dân có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Hội cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./

Quỳnh Linh – Đường Hậu