Đổi mới KHCN phải có kết quả, sản phẩm cụ thể

Lượt xem: 136

Các Đề án nghiên cứu khoa học-công nghệ (KHCN) thuộc 3 chương trình công nghệ quốc gia đã được phê duyệt phải làm gọn, có kết quả, sản phẩm cụ thể trong hai năm (2014-2015), trước khi chuẩn bị cho các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các đề án nghiên cứu KHCN đã được phê duyệt phải có kết quả cụ thể.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi nghe các bộ, ngành báo cáo về tiến độ thực hiện 3 chương trình công nghệ quốc gia (Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020) tổ chức sáng nay, 24/4 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ KHCN, hiện tiến độ triển khai 3 chương trình còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra về mục tiêu, nội dung khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Ngoài Bộ KHCN, các bộ, ngành khác đều chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để phê duyệt các nhiệm vụ KHCN cụ thể; một số nhiệm vụ có nội dung dàn trải, trùng lặp; Ban Chỉ đạo của các bộ ngành thiếu các chuyên gia và nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực KHCN liên quan”, Giám đốc Văn phòng các chương trình quốc gia về KHCN (Bộ KHCN) Hà Minh Hiệp cho biết.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân nêu thực tế do mô hình phân cấp quản lý nên các bộ, ngành phê duyệt nhiều chương trình KHCN cấp quốc gia vượt quá khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Còn đại diện Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT, Bộ Y tế cho rằng cơ chế phối hợp trong phê duyệt, cấp kinh phí, triển khai các dự án KHCN quốc gia giữa các bộ, ngành đang “vênh nhau” nên mất nhiều thời gian.

“Vai trò phối hợp ở đây rất quan trọng, đòi hỏi việc thực hiện chế độ báo cáo phải hết sức đầy đủ, nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của Bộ KHCN và các bộ, ngành đối với những đề án, dự án nghiên cứu KHCN cả về nội dung lẫn chi phí tài chính thực hiện. Các bộ, ngành tự quyết định và chịu trách nhiệm về các chương trình KHCN (được Thủ tướng giao trực tiếp hoặc do Bộ KHCN ủy quyền), kinh phí triển khai sẽ được chuyển trực tiếp đến các bộ, ngành. Ý kiến của Bộ KHCN chỉ để tham khảo dưới góc độ quản lý Nhà nước chuyên ngành”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.

Quang cảnh cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến của bộ ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trên tinh thần đổi mới công tác KHCN theo Luật KHCN mới, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về KHCN trước Chính phủ là Bộ trưởng Bộ KHCN. Do đó, Bộ KHCN cần phải rà soát lại tất cả các đề án, nhiệm vụ KHCN (thuộc 3 chương trình công nghệ quốc gia), đề xuất những sửa đổi, khắc phục hạn chế, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Các bộ, ngành phải nghiêm túc thực hiện việc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, thông báo với Bộ KHCN về tiến độ thực hiện đề án, dự án nghiên cứu KHCN đã được giao.

Trong giai đoạn 2014-2015, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ tình hình, dự kiến thu ngân sách, từ đó thông báo khả năng cân đối kinh phí cho 3 chương trình công nghệ quốc gia. Đây là cơ sở cho Bộ KHCN lựa chọn những nhiệm vụ, dự án KHCN ưu tiên, huy động thêm các nguồn lực khác, để tập trung thực hiện, cho ra kết quả cuối cùng, đồng thời hạn chế việc phê duyệt các đề án, nhiệm vụ KHCN tại các bộ, ngành vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.

Các đề án, nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt triển khai phải làm gọn, có kết quả, sản phẩm cụ thể trong hai năm 2014-2015, trước khi chuẩn bị cho các dự án nghiên cứu KHCN trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đình Nam